Stabilizace sesuvů

» služby » stabilizace sesuvů (sanace sesuvů)
Sycons s.r.o. - stabilizace sesuvů Sycons s.r.o. - Stabilizácia svahov Sycons s.r.o. - sanácia zosuvov

Sanace sesuvů

V důsledku změny mikroklímy a zvýšení srážek se v posledním období na více místech v Maďarsku vyskytli povrchové pohyby a sesuvy. Tyto jevy měly často katastrofální následky. Hlavní příčinou vzniku sesuvů a jiných pohybů zemin bylo nasycení nakloněných vrstev vodou, co zvýšilo hmotnost masy zemin náchylných k sesouvání. Pasivní síly, zabezpečující stabilitu svahů (úhel vnitřního tření a konzistence jemnozrnných nasycených zemin) se zase výrazně snížily – a to z důvodu zvýšení pórových tlaků. Proto je v těchto případech nutné vybudovat trvalou, účinnou horizontální odvodňovací vrty.

Z důvodu prevence před dalšími pohyby nebo škodami, anebo z důvodu zabezpečení stavu rovnováhy se nabízí odvodnění povrchu, resp. podpovrchových vrstev jako uspokojivé řešení. Dle našich zkušeností, použitím této metody jsou obdobné jevy léčitelné.

Horizontální odvodňovací vrty systém vybudovaný metodou na těchto stránkách prezentovanou je již v době budování schopna výrazně snížit hladinu podzemní vody – až o 3-4 m – v místech náchylných k sesouvání, čím zamezí vzniku pohybů (sanace sesuvů a břehy). Provozní náklady na stabilizaci pomocí drenážních systémů jsou nízké z důvodu gravitačního pohybu vody ve směru sklonu terénu.

Technologie, kterou naše společnost dál vylepšila je schopna odvodnit i zvrstvené vodotěsné vrstvy, díky čemu je možné sesouvající se svahy přibrzdit nebo úplně zastavit.

Horizontální odvodňovací vrty

 • v případě stabilních svahů a mas zemin z malé startovací jámy u paty svahu,
 • V případě již aktivních svahových pohybů ze startovací jámy větší hloubky, vybudované za odluční hranou sesuvu v stabilní zemině.

Sanace sesuvů realizujeme komplexně, v případě potřeby spolu s úpravou svahů, vybudováním drenážních žeber anebo pilotové stěny. Dále svahy zpevňujeme vrtanými a injektovanými kotvami nebo hřebíkováním.

V případě potřeby protierozní ochrany návodné paty hráze (např. při vlnobití) při budování drenážních systémů do vzdušních částí hríze vybudujeme gabionové stěny (z drátokamenných košů). Gabionové koše jsou estetické konstrukce blízké přírodě, které se stávají přirozenou součástí krajiny.

Několik našich referencí v oblasti stabilizace svahů:

 • Ercsi, stabilizace břehu ulice Halász, I. až IV. etapa kompletní práce vybudování podpovrchové drenáže s ochrannou gabionovou zdí
  2000-2001 a 2003. – Samospráva města Ercsi
 • Rácalmás, sanace sesuvů ulicemi Szávó-köz, Bruck-köz, Parti sétány a Kiss Elemér utca vybudování drenážního systému s využitím vejárovitých studní s přepadem a opěrných žeber
  2003-2004. – Primátorský úřad obce Rácalmás
 • Dunaújváros, ochrana úseku břehu pod Kőtársladění s existujícím ochranným dílem, realizace 8 ks monitorovacích studní, rekonstrukce úseku břehu pod Kőtár
  2010. – Samospráva města s župním právem Dunaújváros

Další reference