• Pokládka nových potrubí bezvýkopovou technologií průměru 200 – 1200 mm, délky až 100 m a s přesností na cm.
  Sycons s.r.o. - Protlačování
  Štítovanie
 • Stabilizace sesuvných svahů, zabránění nových pohybů hloubkovým odvodněním přilehlých svahů.
  sanace sesuvů
  stabilizace sesuvů
 • Pažení výkopů, výstavba lehkých montovaných opěrných zdí a základových konstrukcí pro tahové napětí.
  mikropilóty
  mikropilóty
 • Izolácia netesniacich produktovodov zabudovaním nového potrubia, rekonštrukcia neúnosných potrubí náhradou za nové potrubie.
  Sycons s.r.o. - Bezvýkopové technológie
  Bezvýkopové technológie
 • Rekonstrukce poškozených kanalizačních potrubí náhradou poškozeného potrubí za nové bezvýkopovou technologií.
  Sycons s.r.o. - berstlining
  Sycons s.r.o. - berstlining
 • Horizontální odvodňovací vrty (až do hloubky 22 m) bezvýkopovou technologií až do délky 150 m.
  Sycons s.r.o. - Horizontální odvodňovací vrty
  Horizontální odvodňovací vrty
 • Odvodnění štěrkovitých zemin pomocí hlubinných studní a čerpadel.
  Sycons s.r.o. - Odvodnění
  Sycons s.r.o. - Odvodnění
 • Pažení výkopů, výstavba lehkých montovaných opěrných zdí a základových konstrukcí pro tahové napětí.
  Pažení výkopů
  Sycons s.r.o. - Pažení výkopů
 • Snížení hladiny podzemní vody v písčito – jílovitých zeminách (vakuovou metodou).
  vakuovou metodou
  Sycons s.r.o. - vakuovou metodou
 • Odvodnění zavodněných kalů za účelem zvyšování bezpečnosti odkalísk.
  Odvodnění zavodnených kalov
  Sycons s.r.o. - Odvodnění zavodnených kalov
 • Plombování opuštěných sklepů/jeskyň, vzniklých kavern kolem obložení potrubí, zpětná injektáž.
  potrubí, spätná injektáž
  potrubí, spätná injektáž

Sycons s.r.o. byl založen roku 1990 maďarskými vlastníky. Hlavní oblasti naší činnosti:

 • komplexní stabilizace sesuvů
 • Horizontální odvodňovací vrty
 • řízené protlačování malo- a velkoprůměrových potrubí
 • obnova kanalizačních potrubí technologií berstlining (staré potrubí se rozbije)
 • hřebíkování/kotvení pracovních jam a svahů
 • dodatečné zpevnění základů pomocí mikropilot a injektáže
 
 • „Všichni vědí, že je něco nemožné. Pak se ale objeví někdo, kdo neví, že to je nemožné a udělá to.” - Albert Einstein


V oblasti hlubinného zakládání pořád hledáme inovativní řešení založené na starých osvědčených metodách. Pomocí nabytého strojového parku a námi vypracovaných, léta osvědčených technologií jsme schopni realizace takových podpovrchových aplikací, na které můžeme být hrdí právem a to nejen doma, ale i v cizině.

Rekonstrukce kanalizací, protlačování potrubí

Naše společnost se zprvu léta úspešně zabývala výstavbou výškových budov. Po tomto období jsme obrátili pozornost na moderní bezvýkopové technologie ve výstavbě a rekonstrukci inženýrských sítí. Rekonstrukce kanalizačních sítí metodou berstlining, resp. vložkováním potrubí umožní obnovení úseků potrubí kruhového průřezu s nevyhovující únosností nebo průchodností bezvýkopovou technologií. Nové úseky můžou mít dokonce i větší průměr. Později jsme naši činnost doplnili o velmi přesné protlačování potrubí čím dál tím větších průměrů a délek. Tato pokroková metoda se využívá na budování křižování nových inženýrských sítí, hlavně pod rušnými silnicemi nebo železničnými tratěmi.

čítať ďalej, protlačování...

Stabilizace sesuvů

Námi patentovaná technologie komplexní horizontální odvodňovací vrty se používá při stabilizaci sesuvů, které byly aktivovány zvýšením hladiny nebo prouděním podzemní vody. Díky této technologii jsme od roku 2001 již mnohokrát nabídli řešení pro stabilizaci velkoplošných potenciálních nebo aktivních sesuvů anebo svahů náchylných k sesunutí. Také jsme mnohokrát dokázali zabránit vzniku škodových událostí.

čítať ďalej, stabilizace sesuvů...

Podpora stěn výkopů anebo strmých svahů

Námi realizované vrtané / injektované zemné kotvy jsou rychlým a ekonomickým řešením pro zabezpečení stavebních jam, strmých svahů, podchycení nestabilních opěrných a zárubních zdí, štětovnicových a podzemních stěn. Naše kotvy jsou tyčové a v závislosti od typu úkolu dočasné nebo trvalé s možností zatížení již po 24 hodinách. Kotvy je možné zavrtat do zděných cihlových, kamenných, monolitických nebo železobetonových konstrukcí.

Zpevnění základů

Čím dál tím častěji vznikají požadavky na zpevnění narušených, zničených nebo v důsledku méně vhodných geologických poměrů neúnosných základů hal, velkorozměrných obchodních domů anebo cenných obytných komplexů. V těchto případech, kdy demolice nepřichází v úvahu, nabízíme zpevnění základů pomocí mikropilot anebo zabetonovaním kavern v podzákladí, případně jejich vzájemnou kombinací. Tyto práce je možné realizovat i v stísněných nebo uzavřených prostorách.

Pokud Vás zaujala některá z našich činností, prosíme obraťte se na nás s důvěrou. My Vám pomůžeme najít nejvhodnější, technicky správné a ekonomicky výhodné řešení.