Protlačování

» Služby »Protlačování
Sycons s.r.o. - Štítovanie Sycons s.r.o. - Protlačování Sycons s.r.o. - Štítovanie

Protlačování, vrtaný se šnekem

Často se stává, že budovaná podzemní inženýrská síť křižuje železniční trať nebo rušnou silnici. V takových případech se dostává k slovu technologie protlačování potrubí, ať už je řeč o železobetónovém, ocelovém nebo kamenném potrubí. Samozřejmě je potřebné posoudit i využití jiných metod, například technologii berstlining anebo řízené vrtání. Výhodou velmi přesného (předvrtávaného) protlačování potrubí je možnost vrtaný se šnek s přesností několika cm na vzdálenost až 150 m. Podstatou metody předvrtávaného vrtaný se šnek je zhotovení vodícího předvrtu v ose budoucího potrubí, kterým se pomocí vybudovaného speciálního razícího hrotu vede budoucí potrubí po celé délce.

Směrování vodícího vrtného soutyčí je realizováno pomocí kamery namontované na teodolit ve startovací jámě. Před dutým vrtným nářadím, které se skládá ze spojených tyčí se nachází terč vytvořen z diod, před kterým je umístěna klinovitá vrtná hlavice. Tento komplex nářadí, pozůstávající z hlavice, terče a vodícího soutyčí tlačíme plynulým rotačným pohybem do zeminy spolu se štítem. V případě vychýlení ze správného směru zastavujeme hlavici ve správné poloze a bezrotačným tlačením soutyčí je vrátíme do správné pozice. Pak pokračujeme v rotačném vrtání.

Aplikace metody vrtaný se šnek pomocí předvrtávání se hodí především do stlačitelnějších zemin. V odolnějších zeminách s vyšším úhlem vnitřního tření (suchá tvrdá hlína, písek, jemný štěrk) se používá vrtně – mazací kal, který je veden přímo k vrtné hlavici. Vrtně – mazací kal vystupuje z vrtné hlavice pod tlakem 50 – 100 bar, čím postupně rozrušuje odolnější zeminu a v případě zemin s vysokým úhlem vnitřního tření působí jako mazivo v mezikruží (snižuje tření na soutyčí). V nesoudržných nebo skalních horninách se používá speciální vrtná hlavica.

Podle mezinárodních zkušeností se zmíněnou metodou dá dosáhnout přesnost protlačování až ±3-5 cm v případě 100 – 120 m dlouhých potrubí (to potvrzují i naše zkušenosti ve vrtání a vrtaný se šnek zmíněných délek). Ve výše zmíněném vrtném soutyčí je totiž průměr zorného pole, což určuje dosažitelnou přesnost minimálně 30 -50 mm. Vrtné vodící soutyčí vede protlačování potrubí pomocí speciálně vyvinuté řezné čepele. Požadovaný vnější průměr nového ocelového nebo železobetonového potrubí s použitím protlačování pomocí předvrtávání docílíme ve více stupních. V tomto případě používáme vodící potrubí menších průměrů s opětovným použitím. Tuto metodu můžeme použít také v zeminách (zejména písčitých) s hladinou podzemní vody v hloubce 1-2 m, pro tento případ s použitím doplňkové štítovací komory až do vnějšího průměru potrubí 400 – 500 mm.

Společnost Sycons Kft. se věnuje protlačování potrubí v Maďarsku již 18 let. Za tu dobu jsme získali obrovské zkušenosti se protlačováním potrubí v zeminách.


Námi používané zařízení na protlačování potrubí:

 • Witte BPR80
 • American Augers 60-1200
 • Boretech 300P
 • Witte 8/160

Několik našich referencí ve protlačování potrubí:

 • Gyöngyösoroszi, odvodnění poldru v dolině Bence, protlačování NA1000 ocelového potrubí a montáž předem montovaných železobetonových šachet, obnovení odvodňovacího rigolu
  2009. - Tatai Környezetvédelmi Kft. (Environmentální společnost v Tatě s.r.o.) - v délce 87 m
 • Budapešť, trasa 4. metra, I. úsek, štítovací práce pod koleje MÁV (Maďarské státní železnice) pro veřejné sítě, protlačování ocelového potrubí DN600 pod nádražím Budapešť Kelenföld
  2009. - FORCE Kft. - v délce 96 m
 • Budapešť, Mezinárodní letiště Ferihegy, rozšíření terminálu T2, parovod, protlačování , dvojitého ochranného ocelového potrubí NA406/8 a 324/5 mm v délce 2 x 57 m a 2 x 84,5 m s budováním šachty a vakuového odvodnění
  2008. - TERRA 21 Kft. - v délce 196 m

Protlačování, Štítovanie potrubí, vrtaný se šnekem, no-dig